Projecten

Scholenproject "Heel Veere speelt"

Mede op initiatief van de gemeente Veere heeft de afgelopen jaren het scholenproject 'Heel Veere Speelt' gedraaid. Dit project houdt in dat er op elke basisschool binnen gemeente Walcheren een groep tien weken lang muziekles krijgt. De kinderen krijgen onder schooltijd les van muziekdocenten van de Zeeuwse Muziekschool. De plaatselijke muziekvereniging zorgt voor de instrumenten en de benodigde vrijwilligers.

De kinderen mogen na twee klassikale introductielessen een instrument kiezen. Dit instrument mogen de kinderen mee naar huis meenemen. Op school krijgen ze dan gedurende vier weken in groepjes les op het gekozen instrument. De laatste vier weken van dit project oefenen de kinderen met samen als band. Tijdens de allerlaatste muziekles wordt een optreden door de kinderen verzorgd voor de ouders en iedereen van de basisschool.

Gedurende de 10 weken muziekles zijn er een aantal vrijwilligers van Crescendo aanwezig om de muziekschooldocent bij te staan en de kinderen te helpen met het instrument. Wij van Crescendo waren erg enthousiast over dit scholenproject.  Helaas wordt dit project vanaf 2022 niet meer in Oostkapelle uitgevoerd als gevolg van de keuze die het desbetreffende schoolbestuur heeft gemaakt.

Trommelles

Beginnersgroepen

In 2017 zijn we na afloop van het eerste seizoen van het scholenproject 'Heel Veere Speelt' een zogenaamd beginnersgroepje gestart. Er waren een aantal kinderen enthousiast geworden om muziek te gaan maken maar zij wilde nog geen definitief instrument kiezen. Vanaf het seizoen 2023/2024 oefent het beginnersgroepje op dinsdagen van 18.30 tot 19.30 uur in de Halve Maan. Enkkele vrijwilligers van de vereniging zijn aanwezig om te helpen bij het repeteren met diverse instrumenten. Doel is om gezellig samen, iedereen op zijn eigen niveau, muziek te maken. De muziek is zo geschreven dat alle kinderen vanaf de eerste dag mee kunnen doen op een van instrumenten van Crescendo. Deze lessen worden gratis aangeboden door de vereniging.

Boomwrackers

Er worden ook altijd boomwhackers gebruikt. Dat zijn gekleurde buizen van verschillende lengtes. Door ermee te slaan maken ze geluid, iedere kleur heeft zijn eigen toon.  Als elk kind op tijd slaat, kunnen ze samen een liedje laten horen. De kinderen vinden het altijd erg leuk om te doen en op deze manier leren ze gelijk noten en ritmes lezen. Het aantal kinderen dat naar beginnersgroepje komt wisselt maar zo minimaal 5 kinderen zijn wekelijks van de partij.

De kinderen van deze beginnersgroep mogen elk jaar tijdens onze jaarlijkse uitvoering laten horen wat ze hebben geleerd. Voor de kinderen en de vrijwilligers van de beginnersgroep altijd een spannend moment. 

 

Agenda Repetities / Concerten

No events