Geschiedenis

Oostkapelle is een van oorsprong agrarisch dorp, niet direct achter het oude zachtglooiende duingebied van de Noordzee gelegen, maar een stukje landinwaarts, met een kenmerk voor het dorp de goed gerestaureerde toren uit de veertiende eeuw.

Lopen we van de bij de Nederlands-Hervormde kerk behorende toren de Dorpsstraat in, dan zien we café-restaurant Zeelandia, voorheen 'De Vriendschap', waar in oktober 1898 de fanfare Crescendo werd opgericht. Postbode Geldof werd de dirigent en de leden waren lidmaten van de  Nederlands-Hervormde Kerk van buitenkerkelijken.

Crescendo starten

Crescendo in de begin jaren van haar bestaan.

Op de bovenste rij].nr,:

Lein Roose, Jacob Wondergem, Mels Coppoolse en Jan Roose.

Op de tweede rij:

Jan Brand, Joh. Poppe, Gerard Geldof, Iz den Hollander, Jac. Geldof, H. den Hollander, Joh. Ludikhuize.

Op de voorste rij:

Jan Geldof, Corn. Maas, W. Schout, C Geldof, Joh. J. Iebbe, Jan Geldof, Louwrens Maas. 

Een paar jaar later besloten leden van de Gereformeerde Kerk ook een muziekkorps op te richten, onder leiding van de tuinder Abraham Abrahamse. Dit muziekkorps heeft slechts enkele jaren bestaan. Voor een dorp dat ook nu nog nauwelijks 1800 inwoners telt was er geen bestaansmogelijkheid Voor twee muziekverenigingen. De meeste leden van de gereformeerde vereniging sloten zich dan ook aan bij Crescendo.

Helaas zijn er van 1940 geen notulen bewaard gebleven. Wel is bekend dat mannen de eerste jaren in oefende “De Vriendschap”. Later werd de openbare school de repetitieplaats. Deze school is omgebouwd tot verenigingsgebouw.

De oorlog kwam en het verenigingsgebouw werd door de Duitsers gevorderde als ontspanningsruimte. Geen nood, thought men, de Ortskommandant prei de beroerdste niet en men verplaatste de repetities weer terug naar 'De Vriendschap'. Daar werd weer lustig verder gerepeteerd, maar op een avond vond er een ontspanningsbijeenkomst van de Duitse plaats in een belendend pand, en toen dezen muziek hoorden bij 'De Vriendschap' werden de daar aangebrachte opnames gesommeerd onmiddellijk hun repetitie te staken. Daarop werd naar de zin van de

bezetter niet snel genoeg vervolgen en ze namen pardoes de dirigent mee. Gelukkig werd hij na enige tijd weer vrijgelaten.

Die dirigent was PC]. de Graaf, zelf hoornist en trombonist. Het orkest speelde toen in de derde afdeling van de Zeeuwse bond.

Van 1950 tot 1990 was Piet Wisse dirigent. Wisse speelde al vanaf zijn elfde en de saxofoon was zijn lievelingsinstrument. Op dit instrument werd hij op solistenconcoursen nogal eens prijzen gewonnen. Nu hij geen dirigent meer is, speelt hij mee als tweede trombonist. Het was Piet Wisse die begon met de leerlingenopleiding en die de jongeren stimuleerde mee te doen op solistenconcoursen, verliep vlot verliep. Ze geven ook nogal eens uitvoeringen in het CNV-vakantieoord Bos en Duin.

Op 16 juli 1980 wordt er een 'blaas-in' gehouden. Muzikanten van Crescendo, Apollo, OKK en Luctor et Emergo werken hieraan mee. Initiatiefnemer is H. Schipper. In de vakantietijd hebben veel gevierde door hun werkzaamheden tijd om naar de repetities te komen, maar juist voor originele die wel tijd hebben en graag musiceren is een unieke gelegenheid. Er worden concerten gegeven in Oostkapelle, Westkapelle en Zoutelande.

In 1968 vond de fanfare zich te transformeren tot brassband. Op 13 juni 1987 het korps onder leiding van P afdeling met 290 punten een eerste prijs.

Het van oudsher agrarische dorp is nu één groot toeristencentrum geworden en dat heeft weerslag gehad op het muziekleven. In het seizoen, dat van Pasen tot half oktober duurt, is het moeilijk tijd te vinden voor de repetities, maar daar komt men na een korte terugslag snel weer bovenop. De groep leerlingen die in de jaren tachtig nog geleide werd door K. Wietsma uit Middelburg, is nu een jeugdorkest leiding van Garry Hageman die wordt bijgestaan ​​door de instructeurs Wim Bimmel, Dea de Visser en Karin Wondergem. De leerlingen krijgen les op

de muziekschool en men is bezig met een slagwerkgroep op te richten.

De zoon van P. Wisse, Simon de beste was op solistenconcours in het Middelburg, heeft zijn vader na veertig jaar dirigentschap verbeterd en geleidelijk terug moet doen gaat Crescendo er weer tegenaan, want ze niet voor heet niets Crescendo. 

Groepsfoto Brassband Crescendo

Niet alle namen van de leden op deze groepsfoto waren nog te ontdekken.

Op de voorste rij zit rechts Leon Jobse.

Op de tweede rij zittend vlnr:

Garry Hageman, Cor de Buck, Willem Bimmel, dirigent Piet Wisse, Marjan Ovaa, Krijn Bommeljé, Willem Lous, Manuela Ovaa (staand).

Op de derde rij:

dirigentjeugdkorps K. Wiebma, Willem Melse, Willem Ovaa, Piet Willeboordse, Jaap den Hollander, Aart de Rijke, Co Maljaars, Simon Wisse, Bert Boogaard, Frans Jobse.

Op de achterste rij zijn alleen de Vier rechtse meisjes bekend:

Hubregta de Kam, Elise de Rijke, Wisse, Karin Wondergem.

Agenda Repetities / Concerten

No events